เพ่งมองโลกแห่งประวัติศาสตร์ ผ่านสีฟ้า ขาว และทอง

เพ่งมองโลกแห่งประวัติศาสตร์ ผ่านสีฟ้า ขาว และทอง

รู้หรือไม่ว่าสีฟ้าเคยมีราคาแพงกว่าทองคํา สีทองคือนวัตกรรมความปลอมอันยิ่งใหญ่ และสีขาวคือประวัติศาสตร์อันดํามืด

เราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยสีสัน จนบางทีเราอาจไม่รู้ว่าสีแต่ละสีนั้นมีความหมายและความสําคัญเพียงใด สีอาจส่งผลต่ออารมณ์ของเราในแต่ละชั่วขณะ พอๆกับที่มันส่งผลต่อประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ Continue reading เพ่งมองโลกแห่งประวัติศาสตร์ ผ่านสีฟ้า ขาว และทอง