Can We Live Forever? วิทยาศาสตร์ของการไม่ตาย ตอนที่ 1

Can We Live Forever?

เราจะเป็นอมตะได้หรือไม่ ไม่ใช่คําถามใหม่อะไรเลย มนุษย์ถามคําถามนี้กันมาหลายพันปี ทั้งไม่เคยหยุดหาวิธีอยู่เป็นอมตะกันในรูปแบบต่างๆ แต่แน่นอนว่าการค้นพบและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ในช่วงหลายปีมานี้ ทําให้คอนเซ็ปต์ของความอมตะนั้นชัดเจนมากขึ้น ดูเหมือนว่าเราเข้าใกล้การมีชีวิตอยู่โดยไม่ตายเข้าไปทุกที Continue reading Can We Live Forever? วิทยาศาสตร์ของการไม่ตาย ตอนที่ 1