A Bite of China สารคดีที่ถ่ายทอดความงดงามของธรรมชาติสู่อาหารจีนในชีวิตประจำวัน

A Bite of China

น่นอนว่า อาหาร คือเครื่องโปรโมตวัฒนธรรมที่ดีที่สุดตลอดกาล เป็นอภิมหาซอฟต์พาวเวอร์อย่างไม่ต้องสงสัย แต่สําหรับสารคดีที่มีหัวเรื่องเป็นอาหารการกินของจีน มันไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือในการโปรโมตวัฒนธรรม แต่ยังเป็นการประกาศความเป็นเจ้าของ ให้โลกรู้ว่าทุกอย่างเริ่มต้นที่นั่น Continue reading A Bite of China สารคดีที่ถ่ายทอดความงดงามของธรรมชาติสู่อาหารจีนในชีวิตประจำวัน