ฝึกการจัดระเบียบร่างกายและบริหารลมหายใจให้ถูกต้อง

ฝึกการจัดระเบียบร่างกายและบริหารลมหายใจให้ถูกต้อง เริ่มจากการสำรวจตัวเอง ปรับปรุงอิริยาบถต่างๆเพื่อทำการจัดระเบียบร่างกาย และออกกำลังเพื่อบริหารลมหายใจเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้น
Continue reading ฝึกการจัดระเบียบร่างกายและบริหารลมหายใจให้ถูกต้อง