5 วิธีฝึกสมองบำรุงประสาท ช่วยกระตุ้นความจำ แก้ปัญหาสมองเสื่อม

5 วิธีฝึกสมองบำรุงประสาท ช่วยกระตุ้นความจำ แก้ปัญหาสมองเสื่อม  หลังอายุ 25 ปี สมองคนเราจะเริ่มต้นเสื่อมลงโดยที่ไม่รู้ตัว จนกว่าเวลาจะล่วงเลยไปอีกเป็นสิบปี การให้สมองได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้ จึงทําให้สมองจดจําได้มากขึ้น สติปัญญาเฉียบแหลม ไม่ว่าขณะนี้ความจําจะถดถอยลงเพียงใด หากได้มีการบริหารจิตใจ ได้รับสารอาหารที่มีคุณค่า และออกกําลังกายอย่างเหมาะสม ก็จะทําให้ความคิดอ่านและทักษะการจดจํากลับดีขึ้นได้ Continue reading 5 วิธีฝึกสมองบำรุงประสาท ช่วยกระตุ้นความจำ แก้ปัญหาสมองเสื่อม