Life is short, eat dessert first! ประวัติของเมนูขนมหวานที่เรารัก ตอนที่ 4

จากอาหารรสเลิศของอาหรับสู่ของอร่อยแบบอเมริกัน: เรื่องเล่าของไอศกรีม

จากอาหารรสเลิศของอาหรับสู่ของอร่อยแบบอเมริกัน: เรื่องเล่าของไอศกรีม

ปัจจุบันเราอาจไม่เห็นความสําคัญ แต่ก่อนหน้าจะมีเทคโนโลยีแช่เย็น การได้ครอบครองน้ำแข็งในช่วงอากาศร้อนหรือตลอดฤดูร้อนถือเป็นความเลิศหรูที่มีได้เฉพาะเศรษฐีเท่านั้น ตั้งแต่ยุคโบราณมีสิ่งปลูกสร้างพิเศษอย่างหนึ่งที่เรียกกันว่าโรงน้ำแข็ง สร้างขึ้นเพื่อเก็บน้ำแข็งและหิมะที่รวบรวมในฤดูหนาวเพื่อให้คงสภาพอยู่ได้ในฤดูร้อนซึ่งอุณหภูมิสูงลิ่ว Continue reading Life is short, eat dessert first! ประวัติของเมนูขนมหวานที่เรารัก ตอนที่ 4