Can We Live Forever? วิทยาศาสตร์ของการไม่ตาย ตอนที่ 2

Can We Live Forever?

สําหรับวงการนักวิจัยด้านการสูงวัย การค้นพบยีนคู่หนึ่งที่พวกเขา เรียกว่า FoxO แทบจะเป็นแสงสว่างที่ไขความลับเรื่องรหัสพันธุกรรม และความเป็นอมตะ มันคือยืน “ผู้คุม” ที่จะไปควบคุมการทํางานของยีนตัวอื่นๆอีกที ดังนั้น ถ้าสามารถทําให้ยืนตัวนี้ขยันขันแข็งมันก็จะกระตุ้นให้ยืนตัวอื่นทํางานไม่หยุด ด้วยร่างกายก็จะเหมือนโรงงานที่มีการทําความสะอาดและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอกันตลอดเวลา Continue reading Can We Live Forever? วิทยาศาสตร์ของการไม่ตาย ตอนที่ 2